Štatistický súbor, jednotka, znak


         

Príklad č.1


Riešenie