Násobenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000


Teória



Príklad č.1


Príklad č.2


Príklad č.3


Príklad č.4