Sčitovanie a odčitovanie celistvých výrazov


TeóriaPríklad č.1


Príklad č.2


Príklad č.3


Príklad č.4


Príklad č.5