Delenie dvojciferným deliteľom


         

Príklad č.3


Riešenie