Delenie dvojciferným deliteľom


         

Príklad č.4


Riešenie