Delenie dvojciferným deliteľom


         

Príklad č.5


Riešenie