Delenie dvojciferným deliteľom


         

Príklad č.6


Riešenie