Delenie dvojciferným deliteľom


         

Príklad č.7


Riešenie