Delenie dvojciferným deliteľom


         

Príklad č.8


Riešenie