Porovnávanie desatinných čísel


         

Príklad č.6


Riešenie