Porovnávanie desatinných čísel


         

Príklad č.7


Riešenie