Deliteľnosť prirodzených čísel


         

Príklad č.2


Riešenie