Deliteľnosť prirodzených čísel


         

Príklad č.3


Riešenie