Deliteľnosť prirodzených čísel


         

Príklad č.9


Riešenie