Deliteľnosť prirodzených čísel


         

Príklad č.10


Riešenie