Kombinatorika v úlohách


         

Príklad č.1


Riešenie