Kombinatorika v úlohách


         

Príklad č.2


Riešenie