Kombinatorika v úlohách


         

Príklad č.3


Riešenie