Kombinatorika v úlohách


         

Príklad č.4


Riešenie