Kombinatorika v úlohách


         

Príklad č.5


Riešenie