Kombinatorika v úlohách


         

Príklad č.6


Riešenie