Výraz s premennou


         

Príklad č.1


Riešenie