Výraz s premennou


         

Príklad č.2


Riešenie