Výraz s premennou


         

Príklad č.3


Riešenie