Výraz s premennou


         

Príklad č.4


Riešenie