Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc


         

Príklad č.11


Riešenie