Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc


         

Príklad č.12


Riešenie