Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc


         

Príklad č.14


Riešenie