Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc


         

Príklad č.15


Riešenie