Sčitovanie a odčitovanie mocnín


         

Príklad č.3


Riešenie