Sčitovanie a odčitovanie mocnín


         

Príklad č.4


Riešenie