Tetiva kružnice


         

Príklad č.3


Riešenie