Tetiva kružnice


         

Príklad č.4


Riešenie