Vzájomná poloha dvoch kružníc


         

Príklad č.1


Riešenie