Vzájomná poloha dvoch kružníc


         

Príklad č.2


Riešenie