Vzájomná poloha dvoch kružníc


         

Príklad č.3


Riešenie