Vzájomná poloha dvoch kružníc


         

Príklad č.4


Riešenie