Vzájomná poloha dvoch kružníc


         

Príklad č.5


Riešenie