Vyjadrenie neznámej zo vzorca


         

Príklad č.1


Riešenie