Vyjadrenie neznámej zo vzorca


         

Príklad č.2


Riešenie