Vyjadrenie neznámej zo vzorca


         

Príklad č.4


Riešenie