Vyjadrenie neznámej zo vzorca


         

Príklad č.5


Riešenie