Rovnica a graf priamej úmernosti


         

Príklad č.3


Riešenie