Rovnica a graf priamej úmernosti


         

Príklad č.4


Riešenie