Krátenie lomeného výrazu


         

Príklad č.1


Riešenie