Krátenie lomeného výrazu


         

Príklad č.2


Riešenie