Krátenie lomeného výrazu


         

Príklad č.4


Riešenie