Krátenie lomeného výrazu


         

Príklad č.5


Riešenie