Krátenie lomeného výrazu


         

Príklad č.6


Riešenie