Násobenie lomených výrazov


         

Príklad č.2


Riešenie